OSHC STUDENTS

Why choose us?

 • Đội ngũ hỗ trợ tận tâm và hành động tức thì trong mọi tình huống.
 • Đội ngũ xây dựng chương trình luôn lắng nghe ý kiến từ khách hàng để tạo nên 1 chương trình học bổ ích, phù hợp nhất với học sinh Việt Nam.
 • Văn phòng Annalink OSHCstudents đặt tại Sydney, thuận lợi hỗ trợ trong các tình huống phát sinh.

News & Updates

Read All News

How to keep an active lifestyle while living in Australia? 08/04/2024 | 1109 Views

How to keep an active lifestyle while living in Australia?

OSHCstudents- As an international student in Australia, you always want to maintain a healthy lifestyle. Here are several healthy tips you should consider when living in Australia.  Read more: Save 5 tips for mental health and well-being when living in Australia The importance of mental health for...

Our Previous Study Tour

Read All Previous Tour Information

How to keep an active lifestyle while living in Australia?

OSHCstudents- As an international student in Australia, you always...

Save 5 tips for mental health and well-being when living in Australia

OSHCstudent – Mental health is crucial for the overall well-being...

What should you consider when purchasing OSHC insurance?

OSHCstudents-What should you consider when purchasing OSHC insurance?...

Partners

 • PTE Platform
 • Inus
 • Flywire
 • Imagine Education Australia
 • Shorelight
 • Opera City English College

Providers

 • King Education
 • North Sydney College English
 • NIB
 • HCC
 • Global Experience
 • Bupa
 • Vodafone
 • OVHC Iman
 • Allianz
 • Medibank
 • AHM