OSHC STUDENTS

Why choose us?

 • Đội ngũ hỗ trợ tận tâm và hành động tức thì trong mọi tình huống.
 • Đội ngũ xây dựng chương trình luôn lắng nghe ý kiến từ khách hàng để tạo nên 1 chương trình học bổ ích, phù hợp nhất với học sinh Việt Nam.
 • Văn phòng Annalink OSHCstudents đặt tại Sydney, thuận lợi hỗ trợ trong các tình huống phát sinh.

News & Updates

Read All News

Bupa Blua Health App – Book a video call with a doctor 24/7 28/11/2023 | 589 Views

Bupa Blua Health App – Book a video call with a doctor 24/7

OSHCstudents – Explore Bupa Blua Health, a digital health platform by Bupa offering convenient online appointments with doctors across Australia, 24/7 support, powered by the renowned Doctors On Demand. What is Bupa Blua Health? Blua is Bupa’s digital health platform, facilitating members...

Our Previous Study Tour

Read All Previous Tour Information

Bupa Blua Health App – Book a video call with a doctor 24/7

OSHCstudents – Explore Bupa Blua Health, a digital health...

How can Exercise Benefits Mental Health

OSHCstudents-Exercise has numerous benefits for mental health,...

Allianz Care Service Support Is Now Available In Sydney And Melbourne

OSHCstudents – Allianz Care Service Support Is Now Available...

BUPA OVERSEAS STUDENTS HEALTH COVER – WHY NOT?

AnnalinkOSHCstudents – Annalink OSHCstudents, in collaboration...

Partners

 • PTE Platform
 • Inus
 • Flywire
 • Imagine Education Australia
 • Shorelight
 • Opera City English College

Providers

 • Pearson PTE Academic
 • King Education
 • North Sydney College English
 • NIB
 • HCC
 • Global Experience
 • Bupa
 • Vodafone
 • OVHC Iman
 • Allianz
 • Medibank
 • AHM